Yuan Gao He

Yuan Gao He

Yuan Gao He

Yuan Gao He

Yuan Gao He
Yuan Gao He
Địa chỉ: 60 Ao Đôi, Khu phố 6, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, TP. HCM
Email: yuangaohevn@gmail.com

Hotline 24/7:
0917.109.878

Sản Phẩm
Vải Đóng Hộp
Khoai Môn Đóng Hộp
Đậu Đỏ Đóng Hộp
Yến Mạch Đóng Hộp
Trân Châu Khoai Môn
Trân Châu Đường Đen
BỘT ĐƯỜNG ĐEN
Nhân Khoai Môn
Trân Châu Trắng 3Q
Nhân Đậu Đỏ
Bột Ca Cao
Hồng trà